ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Η ENVITEC A.E. υπέγραψε σύμβαση για  την υλοποίηση του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ", προϋπολογισμού 4.329.155,12€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Η σύμβαση αφορά την μελέτη - κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας καθώς επίσης και τα έργα προσαγωγής και διάθεσης των λυμάτων. Η εγκατάσταση θα είναι δυναμικότητας 2.200m³/d (10.000 ι.κ.) και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

 • Κεντρικό Α/Σ προσαγωγής λυμάτων με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό 2.400 μέτρων.
 • Μονάδα υποδοχής, προεπεξεργασίας και αποθήκευσης βοθρολυμάτων.
 • Προεπεξργασία λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση)
 • Βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της ενεργού ιλύος τύπου παρατεταμένου αερισμού.
 • Τελική καθίζηση.
 • Μονάδα διύλισης.
 • Μονάδα απολύμανσης.
 • Μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος.
 • Αντλιόστασιο διάθεσης με χερσαίο αγωγό διάθεσης 1.800 μέτρων.
 • Φρεάτιο φόρτισης και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης 600 μέτρων.

καθώς επίσης και τα παρακάτω έργα υποδομής:

 • Κτίριο διοίκησης
 • Κτίριο ενέργειας
 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης
 • Δίκτυο οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η εγκατάσταση θσ ελέγχεται από ολοκληρώμενο σύστημα αυτομάτου ελέγχου (SCADA).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 22 μήνες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

 • Ε.Μ.Α.Κ. Δυτ. Αττικής (330.000 tpa)
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάφου (170.000 ι.κ.)
 • Διυλιστήριο πόσιμου νερού Βαγδάτης, Ιράκ (50MG/d)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ >>

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014