ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΕΛ ΜΟΙΡΩΝ

Η Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για  την υλοποίηση του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ", προϋπολογισμού 2.851.239,67€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Η ENVITEC Α.Ε. συμμετέχει στην Κ/Ξ με ποσοστό 50%.

Η σύμβαση αφορά την μελέτη - κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Μοιρών του Δήμου Φαιστού. Η εγκατάσταση θα είναι δυναμικότητας 1700m³/d (8.500 ι.κ.) και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

 • Α/Σ Προσαγωγής
 • Προεπεξργασία λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση)
 • Δεξαμενή εξισορρόπησης
 • Βιολογική βαθμίδα με την χρήση της τεχνολογίας BIOBLOCK®
 • Μονάδα απολύμανσης
 • Μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος

καθώς επίσης και τα παρακάτω έργα υποδομής:

 • Κτίριο διοίκησης
 • Κτίριο ενέργειας
 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης
 • Δίκτυο οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η εγκατάσταση θσ ελέγχεται από ολοκληρώμενο σύστημα αυτομάτου ελέγχου (SCADA).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

 • Ε.Μ.Α.Κ. Δυτ. Αττικής (330.000 tpa)
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάφου (170.000 ι.κ.)
 • Διυλιστήριο πόσιμου νερού Βαγδάτης, Ιράκ (50MG/d)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ >>

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014