ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΕΛ ΠΟΤΟΥ

Η ENVITEC A.E. υπέγραψε σύμβαση για  την υλοποίηση του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ", προϋπολογισμού 5.530.944,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%)

Η σύμβαση αφορά την μελέτη - κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου. Η εγκατάσταση θα είναι δυναμικότητας 2000m³/d (13.000 ι.κ.) και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

 • Φρεάτιο άφιξης
 • Προεπεξεργασία βοθρολυμάτων (εσχάρωση, αποθήκευση - ομογενοποίηση)
 • Προεπεξργασία λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση)
 • Δεξαμενή εξισορρόπησης
 • Βιολογική βαθμίδα με την χρήση της τεχνολογίας BIOBLOCK®
 • Μονάδα απολύμανσης
 • Έργα τελικής διάθεσης (Δ/Ξ καθαρών, Α/Σ διάθεσης, δίκτυο υπεδάφιας διάθεσης)
 • Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
 • Μονάδα βιομηχανικού νερού (Αμμόφιλτρο, Δ/Ξ βιομηχανικού νερού, πιεστικό συγκρότημα)
 • Μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος

καθώς επίσης και τα παρακάτω έργα υποδομής:

 • Κτίριο διοίκησης
 • Κτίριο ενέργειας
 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης
 • Δίκτυο οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η εγκατάσταση θσ ελέγχεται από ολοκληρώμενο σύστημα αυτομάτου ελέγχου (SCADA).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

 • Ε.Μ.Α.Κ. Δυτ. Αττικής (330.000 tpa)
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάφου (170.000 ι.κ.)
 • Διυλιστήριο πόσιμου νερού Βαγδάτης, Ιράκ (50MG/d)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ >>

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014