ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
  01
  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

X.Y.T.A. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύριος του Έργου:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.)

Έτος ανάθεσης του Έργου:

1997

Ο ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε έκταση 100.000 m². Δύο εσωτερικά αναχώματα διαιρούν το ΧΥΤΑ σε 3 φάσεις, με σκοπό την τμηματική κατασκευή των έργων υποδομής και την τμηματική λειτουργία του.

Η διάθεση των απορριμμάτων γίνεται με τη μέθοδο των κυττάρων. Η Α’ Φάση περιλαμβάνει 3 κύτταρα διάθεσης, ενώ οι Φάσεις Β’ και Γ’ χωρίζονται σε 4 και 5 κύτταρα, αντίστοιχα.

Η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής το 1998 σήμανε το οριστικό κλείσιμο του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων και το ξεκίνημα έτσι μιας νέας σελίδας στην ιστορία της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.

Το Έργο σχεδιάστηκε με τα ακόλουθα δεδομένα:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

 

Χωρητικότητα

11.000.000 m³

Έκταση

250.000 m²

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Έργα διαμόρφωσης και στεγάνωσης λεκάνης
 • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων (συλλογή και επεξεργασία)
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή και καύση)

Ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής χωροθετείται μέσα στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) του ΕΣΔΚΝΑ στα Άνω Λιόσια και εξυπηρετείται εν μέρει από υφιστάμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις (π.χ. Κτίριο Διοίκησης), αλλά κυρίως από τις νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του έργου:

 • Εκτεταμένα έργα περιφρούρησης της συνολικής ΟΕΔΑ (περίφραξη, εξωτερικός φωτισμός, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).
 • Υποσταθμός Μ/Τ και κτίριο ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, των Μονάδων Άντλησης και Καύσης Βιοαερίου, των αντλιοστασίων, των δικτύων άρδευσης κ.λπ.
 • Κεντρικό σύστημα SCADA της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, των Μονάδων Άντλησης και Καύσης Βιοαερίου, των, των αντλιοστασίων, των δικτύων άρδευσης κ.λπ., εγκατεστημένο στο υφιστάμενο Κτίριο Διοίκησης της ΟΕΔΑ.
 • Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εισόδου, διαμόρφωση νέας εισόδου στην ΟΕΔΑ με αποτελεσματική ρύθμιση και έλεγχο της κυκλοφορίας και σύγχρονα ζυγιστήρια.
 • Έργα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα διευθέτησης ομβρίων, έργα οδοποιίας, με αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού προσπέλασης της ΟΕΔΑ και κατασκευή περιμετρικής οδοποιίας του νέου ΧΥΤΑ.
 • Σύγχρονος εξοπλισμός λειτουργίας (συμπιεστές, φορτωτές κ.λπ.), εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, εξοπλισμός και όργανα για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικού ελέγχου.

Με τις εγκαταστάσεις αυτές εξασφαλίζεται η αυτονομία, περιφρούρηση, έλεγχος και οργανωμένη λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ και συγχρόνως εκσυγχρονίζεται και ολοκληρώνεται η υποδομή της συνολικής ΟΕΔΑ.

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014