ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
  01
  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

Ε.Μ.Α.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύριος του Έργου:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.)

Έτος ανάθεσης του Έργου:

1997

Η ENVITEC A.E. ανέλαβε ως επικεφαλής εταίρος της Κ/Ξ – την κατασκευή του ΕΜΑΚ. Κύριος του Έργου είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) και η θέση του εργοστασίου είναι στα Άνω Λιόσια, παρακείμενη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής, έργο που επίσης έχει πραγματοποιήσει η ENVITEC AE.

Το ΕΜΑΚ εντάσσεται στο γενικότερο περιβαλλοντικό σχεδιασμό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και επεξεργάζεται το ένα τέταρτο περίπου των ημερησίως παραγομένων απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Σύντομη περιγραφή του Έργου – Δεδομένα σχεδιασμού

Το ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια Αττικής είναι από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος εργοστάσια ανακύκλωσης Μηχανικής – Βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ευρώπη και αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια γηπέδου 178.000m2, διαθέτοντας 14 κτιριακές μονάδες συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 47.840m2.

Το εργοστάσιο μελετήθηκε στο σύνολό του από την ομάδα της ENVITEC A.E. τόσο στις απαιτούμενες μελέτες για την αδειοδότησή του όσο και στις οριστικές και μελέτες εφαρμογής του συνόλου της κατασκευής. Η υλοποίηση της κατασκευής έγινε μέσω υπεργολαβικών συνεργασιών τόσο με Έλληνες κατασκευαστές υψηλής στάθμης μηχανολογικών κατασκευών όσο και με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού. Το σύνολο των κατασκευών ήταν υπό την επίβλεψη των έμπειρων σε κατασκευές του είδους στελεχών της ENVITEC A.E.

Το εργοστάσιο ανακυκλώνει υλικά συσκευασίας, ήτοι σιδηρούχα και αλουμινούχα υλικά και στερεό καύσιμο (RDF: χαρτιά-πλαστικά) στην πλέον εξευγενισμένη μορφή του. Παράγει επίσης, σταθεροποιημένο εδαφοβελτιωτικό υλικό (compost). Τα άχρηστα υλικά διαχωρίζονται προς ταφή.

Το Έργο σχεδιάστηκε με τα ακόλουθα δεδομένα :

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

 

Σύμμεικτα αστικά απορρίμματα

340.000 tpa

Πράσινα απόβλητα

38.000 tpa

Βιολογική ιλύς

16.000 tpa

Εγκατεστημένη ισχύς

11.650 KVA

Αντικείμενο του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας :

 • Ζυγιστήριο εισερχόμενων – εξερχόμενων φορτίων
 • Υποδοχή αστικών απορριμμάτων, πράσινων αποβλήτων και βιολογικής ιλύος.
 • Μηχανική διαλογή (3 γραμμές)
 • Μονάδα κομποστοποίησης
 • Ραφιναρία – ωρίμανση – συσκευαστήριο
 • Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εγκατάστασης
 • Μονάδα επεξεργασίας αέριων ρύπων κομποστοποίησης

Έργα υποδομής

Στο έργο έχουν κατασκευαστεί και τα ακόλουθα έργα υποδομής για την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία του :

 • Κτίριο διοίκησης – εστιατόριο – αποδυτήρια προσωπικού
 • Περίφραξη – εισόδου ελέγχου
 • Συστήματα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης
 • Συστήματα ύδρευσης – άρδευσης – νερού  πλύσεων
 • Έργα πρασίνου
 • Συνεργείο συντήρησης
 • Αποθήκες ανταλλακτικών
 • Αποθήκες προϊόντων
 • Πρατήριο καύσιμων
 • Δίκτυο οδοποιίας


Όλο το έργο λειτουργεί και ελέγχεται απολύτως αυτόματα μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συστήματος SCADA και PLC που έχουν εγκατασταθεί στα επιμέρους κέντρα ελέγχου της εγκατάστασης.

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014