Οι πιστοποιήσεις
της Envitec

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από τον φορέα πιστοποίησης QMSCERT για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για το σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018, για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EΛΟΤ EN ISO 14001:2015, για το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018, για το σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 , για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013  και για το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019

Είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ στην 5η τάξη.

ISO 9001 GRISO 14001 GRISO 45001 GR ISO 50001 GR ISO 37001 GR  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia