Το προφίλ
της Envitec

Η εταιρεία ENVITEC A.E. δραστηριοποιείται σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας έργων προστασίας περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, εκτελώντας με επιτυχία σημαντικά έργα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Σταθερές επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, χαρακτηρίζουν την πορεία της εταιρείας από την ίδρυση και λειτουργία της μέχρι σήμερα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον αναλυτικό σχεδιασμό των έργων, την κατασκευή, λειτουργία και τη μακροχρόνια διαχείρισή τους. Ειδικότερα η ENVITEC αναλαμβάνει έργα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Είναι η leader κατασκευάστρια εταιρεία στον τομέα Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ελλάδα έχοντας κατασκευάσει τα τρία πρώτα σχετικά έργα: Δυτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Χανίων.

Το εργοστάσιο της Δ. Αττικής, αποτελεί κορυφαίο έργο - είναι εκ των μεγαλύτερων στην Ευρώπη - στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας του λεκανοπεδίου Αττικής. Αφορά σε ολοκληρωμένη λύση επεξεργασίας και ανακύκλωσης / ανάκτησης υλικών εκ των στερεών δημοτικών αποβλήτων. Προϊόντα παραγωγής : Καύσιμο / RDF, φυτόχωμα / Compost, σιδηρούχα και αλουμινούχα μέταλλα.

Επίσης το έργο Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης Απορριμμάτων και Χ.Υ.Τ.Υ. του Νομού Χανίων, αποτέλεσε την οριστική λύση στην διαχείριση των απορριμμάτων του «Προβλήματος της χαράδρας του Κουρουπητού».

Η εταιρεία επίσης σχεδίασε και υλοποίησε την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. (Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) της χαράδρας του Κουρουπητού, σε χώρο πρασίνου, και ανεστάλη οριστικά το πρόστιμο της Ε.Ε. προς την Ελληνική Κυβέρνηση.

Έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει μεγάλα έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ελληνικών πόλεων (Ρόδου, Κέρκυρας, Σερρών, Κορίνθου / Λουτρακίου, Καλαμάτας κλπ) με επαναχρησιμοποίηση νερού για άρδευση ή και με παραγωγή βιοαερίου.

Η ENVITEC, έπειτα από επισταμένη έρευνα και σε συνδυασμό με την εμπειρία της σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα δύο νέων τεχνολογιών (BioBlock®, E.H.O® ) για την διαχείριση των αποβλήτων.

Tο νέο Σύστημα Επεξεργασίας Λυμάτων και Παραγωγής Νερού για άρδευση BioBlock® κατάλληλο για τη διαχείριση οικιακών, γεωργικών και οργανικών βιομηχανικών λυμάτων. Έχει πολύ υψηλές αποδόσεις, μικρή κατανάλωση ενέργειας, μικρό λειτουργικό κόστος, είναι κλειστό και καταλαμβάνει πολύ μικρή έκταση.

Πρόσθετα, η εφαρμογή της μεθόδου Ε.Η.Ο® επιτυγχάνει τη διαχείριση των βεβαρημένων υγρών αποβλήτων (π.χ. ελαιουργείων, τυροκομείων, πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων κ.α.). Η τεχνολογία Ε.Η.Ο® στηρίζεται στην εφαρμογή θερμοδυναμικών τεχνικών. Η Ε.Η.Ο® δομείται ως μια μονάδα που καταλαμβάνει μικρή επιφάνεια και αποτελεί μια εγκατάσταση τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής.

ΠΡΟΦΙΛ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia