Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 16:41

Υπεγράφη στις 30/9/2019 νέα σύμβαση για την μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του διυλιστηρίου πόσιμου νερού της πόλης των Σερρών

Η σύμβαση με τίμημα 5.110.813€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του διυλιστηρίου.

Η ENVITEC A.E. συμμετέχει με ποσοστό 50% στην «Κ/Ξ ENVITEC A.E. – ΤΕΣ Α.Ε.»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 24 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia