Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023 10:31

Υπεγράφη στις 13/12/2023 νέα σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της ΕΕΛ Χανίων

Η σύμβαση με τίμημα 6.497.171,03€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις εργασίες για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της ΕΕΛ Χανίων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 24 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia