Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024 11:32

Υπεγράφη στις 12/3/2024 νέα σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛ Ξάνθης

Η σύμβαση με τίμημα 4.860.407,83€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής, 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και 3ετής κανονικής λειτουργίας της μονάδας ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛ Ξάνθης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 60 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΞΑΝΘΗΣ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia