Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 19:33

Υπεγράφη στις 12/2/2024 νέα σύμβαση για την λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Ποτού - Λιμανρίων Θάσου

Η σύμβαση με τίμημα 87.615,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 11 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia