Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023 19:36

Υπεγράφη στις 28/12/2023 σύμβαση για την λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Εμμανουήλ Παππά

Η σύμβαση με τίμημα 122.016,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ Εμμανουήλ Παππά.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 12 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia