Χ.Υ.Τ.Α. Πάτρας

X.Υ.Τ.Α. 
ΠΑΤΡΑΣ

 

 

 

 

Ο ΧΥΤΑ του Δήμου Πάτρας βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάτρας. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων είναι 400 στρέμματα, 70 στρέμματα εκ των οποίων έχουν διαμορφωθεί ως χώρος ταφής των απορριμμάτων ΧΥΤΑ εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης των στερεών αστικών απορριμμάτων πληθυσμού 150.000 κατοίκων, δέχεται περίπου 70.000 τόνους στερεών απορριμμάτων ετησίως και θα λειτουργεί επί 18 έτη.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ΧΥΤΑ ακολούθησαν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες επιφανειακής απορροής, υπεδάφους και υπόγειων νερών,  τις απαιτήσεις για ορθολογική ανάπτυξη και σταδιακή αποκατάσταση του χώρου, τις απαιτήσεις για αποτελεσματική στεγανοποίηση και διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου, καθώς και την αναγκαιότητα για επαρκή και αυτόνομη λειτουργική υποδομή και συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

 Συνοπτικά το έργο αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Είσοδος – Πύλη
 • Φυλάκειο - Ζυγιστήριο
 • Γραφείο - Χημείο - Χώροι προσωπικού
 • Χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων
 • Σταθμός καυσίμων
 • Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αδρανών και Ογκωδών Απορριμμάτων
 • Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Φάσεις Α, Α1, Β1, Β2, Α2)
 • Περιμετρική αντιπλημμυρική τάφρος
 • Πλακοσκεπής αγωγός αποστράγγισης - Είσοδος - Έξοδος
 • Εκτροπή ανατολικού ρέματος
 • Φρεάτια και Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων
 • Σχάρα καθαρισμού ελαστικών
 • Πλυντήριο οχημάτων
 • Φάση Α / Αποκατάσταση - Άντληση και καύση βιοαερίου
 • Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού αποβλήτων πλυντηρίου
 • Γεωτρήσεις ελέγχου υπογείου νερού
 • Χώρος εποπτικής παρακολούθησης εγκατάστασης

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia