Ε.Μ.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ

Ε.Μ.Α.Κ.
ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Διαλογής & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) του Ν. Χανίων, σχεδιάστηκε να δέχεται και να επεξεργάζεται τα απορρίμματα των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Κεραμειών, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ν. Κυδωνίας, Πλατανιά και Μουσούρων.

Τα παραγόμενα δημοτικά στερεά απόβλητα των παραπάνω Δήμων, υπολογίστηκαν σε 70.000 τόνους ετησίως (με βάση τον σχεδιασμό) και των πράσινων απορριμμάτων σε 10.500 τόνους. Από την επεξεργασία των απορριμμάτων αξιοποιείται το 65% ως εμπορεύσιμο ανακυκλώσιμο και εδαφοβελτιωτικό υλικό, και το υπόλοιπο 35% θάβεται στον Χ.Υ.Τ.Υ. ώς υπόλειμμα.

Το Έργο κατασκευάστηκε σε χώρο συνολικού εμβαδού 235 στρεμμάτων δίπλα στη χαράδρα του «Κουρουπητού», στην οποία παλαιότερα απορρίπτονταν ανεπεξέργαστα τα απορρίμματα του Νομού.

Το εργοστάσιο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί έξι (6) ώρες την ημέρα επί 15 ημέρες ανά εβδομάδα (260 ημέρες το χρόνο). Σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολεί περίπου ογδόντα (80) εργαζομένους. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του είναι 2,3 MW.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του εργοστασίου σε πλήρη ανάπτυξη υπολογίζονται σε 40€/ ton. Τα αναμενόμενα έσοδα από πώληση του εδαφοβελτιωτικού και των ανακυκλώσιμων υλικών υπολογίζονται περίπου σε 15€ / ton. Το καθαρό λειτουργικό κόστος αναμένεται σε 25 - 30€/ ton.

Οι εγκαταστάσεις αποτελούν ένα συνδυασμό σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών που με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο συνιστούν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση για τη διαχείριση των παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής των Χανίων.

Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών απο την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Α' κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Υ. στο οποίο γίνεται από το 2003 έως σήμερα η υγειονομική ταφή των σύμμεικτων (δεματοποιημένων ή όχι) από το Μεσομούρι απορριμμάτων.

H κατασκευή του εργοστασίου ολοκληρώθηκε το 2005 έπειτα από τη δοκιμαστική λειτουργία του οπότε και αποδόθηκε σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.

 

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia